ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี ๒๕๖๔ โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.

19 กันยายน 2564
  •    3,127

บรรยาย เรื่อง

"ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๔"

 

โดย

พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.

อนุกรรมการ และเลขานุการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง

 

">

 

ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน หนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านช่องทาง Online สื่ออิเล็คทรอนิกส์ระบบ Zoom และ Facebook (วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)


  •    3,127