โอวาท เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปธ.คกก.ฝ่ายสาธารณูปการ มส.

19 กันยายน 2564
  •    2,685

โอวาท

"โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

 

ของ

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

กรรมการมหาเถรสมาคม

ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม

 

">

 

ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน หนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านช่องทาง Online สื่ออิเล็คทรอนิกส์ระบบ Zoom และ Facebook (วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)


  •    2,685