30 สิงหาคม 2565

1476

ระบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฯ ระดับประเทศ วันพุธที่ ..

ระบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 -> https://bri.mcu.ac.th/?page_id=14105 ...

22 พฤศจิกายน 2563

2124

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ..

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ของจังหวัดปทุมธานี ต่อคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ********** วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ...

หมวดหมู่

ยอดนิยม

ล่าสุด