22 พฤศจิกายน 2563

898

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ..

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ของจังหวัดปทุมธานี ต่อคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ********** วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ...

หมวดหมู่

ยอดนิยม

ล่าสุด