# ไฟล์ ขนาด Downloads โพสต์เมื่อ
1แบบฟอร์มตรวจประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ.2564-2565105.8 KB2,96622 ก.ย. 2564
2พื้นหลังใช้ประชุมสัมมนา Online 22 ก.ย.64.jpg75.5 KB1,28422 ก.ย. 2564
3การป้อนข้อมูลโครงการฯ www.wat3579.com โดย นายองอาจ ธรรมนิทา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ4.3 MB1,26822 ก.ย. 2564
4ตัวชี้วัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี 2564 โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. อนุกรรมการและเลขานุการฯ1.7 MB1,55918 ก.ย. 2564
535791 หลักการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดย พระธรรมรัตนาภรณ์, ดร. ปธ.อนุกรรมการฯ70.2 MB1,27218 ก.ย. 2564
6รายชื่อวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำปี2564.pdf112.3 MB5,867
7แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2564.docx595 KB2,85430 มิ.ย. 2564
8ข้อมูลเข้าร่วมโครงการ-วัด-ประชา-รัฐ-สร้าง.docx104.2 KB2,89330 ต.ค. 2563
9โลโก้ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข934.9 KB2,72930 ต.ค. 2563
10ตัวอย่างป้าย วัด ประชา รัฐ สร้างสุข19.7 MB2,18530 ต.ค. 2563
11ป้ายวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (PSD) สำหรับแก้ไขได้114.7 MB3,29430 ต.ค. 2563
12คู่มือและแนวปฏิบัติโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ฉบับสั้น).pdf15.2 MB3,02620 พ.ย. 2563
13คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนใต้.pdf414.7 KB55518 ก.ย. 2564
14คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก.pdf560.1 KB60718 ก.ย. 2564
15คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนเหนือ.pdf324.7 KB63118 ก.ย. 2564
16คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนกลาง.pdf536.1 KB68818 ก.ย. 2564
17คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง.pdf640.7 KB60618 ก.ย. 2564