สำนักงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วัดเขียนเขต พระอารามหลวง

เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐


ประสานงาน

นายองอาจ ธรรมนิทา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง

โทร: ๐๘-๑๘๗๕-๔๘๖๖

Line: @wat3579

[email protected]