เจ้าคณะอำเภอ-พระเลขานุการ จ.บุรีรัมย์ ประชุมสัมมนาขับเคลื่อน

4 กันยายน 2563
  •    1,779
เจ้าคณะอำเภอ-พระเลขานุการ จ.บุรีรัมย์ ประชุมสัมมนาขับเคลื่อน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” สร้างสัปปายะสู่วัด บนฐานชีวิตใหม่ New Normal
*******************
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดบุรีรัมย์ "พุทธศาสน์มั่นคง ดำรงศีลธรรม นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน"
พร้อมกับบรรยายพิเศษหัวข้อ “๓๕๗๙+๑ แนวทางการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยหลักพุทธธรรม และวิถี ๕ส บนฐานชีวิตใหม่ (New Normal) ให้วัดสวยด้วยความสุข”
ณ หอประชุมโชติญาณานุสรณ์ วัดกลาง (พระอารามหลวง) อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
 

  •    1,779

ยอดนิยม

ล่าสุด