คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง ขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยหลักพุทธธรรม และวิถี ๕ส บนฐานชีวิต New Normal

22 สิงหาคม 2563
  •    830
คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง ขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยหลักพุทธธรรม และวิถี ๕ส บนฐานชีวิต New Normal
*******************
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยหลักพุทธธรรม และวิถี ๕ส บนฐานชีวิตใหม่ (New Normal) ให้วัดสวยด้วยความสุข”
ในการประชุมพระสังฆาธิการ เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง ภาค ๒ ตามมติมหาเถรสมาคม ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ณ หอประชุมสงฆ์จังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
 

  •    830

ยอดนิยม

ล่าสุด