คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ภาค ๑ (หนกลาง) ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

4 ธันวาคม 2563
  •    1,426

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:30 น.

➡️ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผล ณ วัดใหญ่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ภาค 1
➡️คณะกรรมการประกอบด้วย
- พระศรีวินยาภรณ์ กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระเทพสังวรญาณ ประธานกรรมการ
-พระมหาจรูญ ญาณจารี กรรมการ
-พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร กรรมการ
คณะทำงานหนกลาง
➡️ฝ่ายบรรพชิต ประกอบด้วย
-เลข.จจ.สมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่แทน จจ.สมุทรปราการ
-พระมหาวิทูร ธมฺมโชโต เจ้าอาวาสวัดใหญ่


-ประธานฝ่ายสาธารณูปการ
-เจ้าคณะตำบลในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์
-คณะสงฆ์วัดใหญ่

➡️ฝ่ายฆราวาส ประกอบด้วย
-ผอ.พศจ.จังหวัดสมุทรปราการ
-ผู้แทนนายก อบต.ในคลองบางปลากด
-กำนันตำบลในคลองบางปลากด
-ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
-ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่
-บริษัท ไทยคู่สร้างพลาสติค จำกัด
-หจก. พรพยงค์ อุสาหการ
-ไวยาวัจกร/กรรมการวัด

 


  •    1,426

ยอดนิยม

ล่าสุด