คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ภาค ๑ (หนกลาง) ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

4 ธันวาคม 2563
  •    1,178

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:00 น.

➡️ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผล ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ธ. อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภาค 1

➡️คณะกรรมการประกอบด้วย
- พระศรีวินยาภรณ์ กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระเทพสังวรญาณ ประธานกรรมการ
-พระมหาจรูญ ญาณจารี กรรมการ
-พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร กรรมการ
คณะทำงานหนกลาง
➡️ฝ่ายบรรพชิต ประกอบด้วย
-เลข.จจ.สมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่แทน จจ.สมุทรปราการ
-พระเมธีธรรมสาร จอจ.สมุทรปราการ
-พระครูปลัดสุวฒนพรหมมงคลคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม
-ประธานฝ่ายสาธารณูปการ ธ.
-คณะสงฆ์วัดศรีรัตนธรรมาราม

➡️ฝ่ายฆราวาส ประกอบด้วย
-ผอ.พศจ.จังหวัดสมุทรปราการ
-คณะกรรมการมูลนิธิพลังจิตตานุภาพ
-ไวยาวัจกร/กรรมการวัด

 


  •    1,178

ยอดนิยม

ล่าสุด