คณะสงฆ์ภาค ๒ พร้อมใจขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยหลักพุทธธรรม และวิถี ๕ส บนฐานชีวิต New Normal

9 สิงหาคม 2563
  •    830
จังหวัดสระบุรี คณะสงฆ์ภาค ๒ พร้อมใจขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยหลักพุทธธรรม และวิถี ๕ส บนฐานชีวิต New Normal
*******************
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยหลักพุทธธรรม และวิถี ๕ส บนฐานชีวิตใหม่ (New Normal) ให้วัดสวยด้วยความสุข”
ในการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี)
ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 

  •    830

ยอดนิยม

ล่าสุด