16 กันยายน 2564

1719

ดาวน์โหลด ประมวลภาพถ่าย การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ..

ดาวน์โหลด ประมวลภาพถ่าย การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน หนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) ได้ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=wat3579&set=a.4611628225526558 ...

16 กันยายน 2562

1733

คณะสงฆ์จังหวัดพังงา และภาคีเครือข่ายฯ ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ..

คณะสงฆ์จังหวัดพังงา และภาคีเครือข่ายฯ ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข - ประธานคณะอนุกรรมการฯ บรรยายสรุป "๓ พันธกิจ ๕ส เครื่องมือ ๗ แนวทางการดำเนินงาน ๙ แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่" ********** เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดประชุมศึกษา (วัดทุ่งมะพร้าว) ...

หมวดหมู่

ยอดนิยม

ล่าสุด